Gezondheidszorg

Ondersteun artsen bij het stellen van diagnoses door ziektebeelden te herkennen en te voorspellen.

Natuur & Milieu

Verbeter ecologisch onderzoek door het herkennen van diersoorten en het analyseren van gedrag.

Overheid

Acteer adequaat op signalen door pro-actieve interpretatie van beeld- en videomateriaal.

Image recognition

Image recognition of objectherkenning kan worden ingezet voor het verwerven, verwerken, analyseren en begrijpen van digitale beelden, en specifieke gegevens uit de ‘echte’ wereld en om te zetten in digitale informatie, bijvoorbeeld voor het ondersteunen bij het nemen van beslissingen bij medische diagnostiek.

Video recognition

Video recognition of video-analyse is de techniek om video automatisch te analyseren om gebeurtenissen in de ruimte en tijd (space and time) te detecteren en te bepalen. Een voorbeeld hiervan is het detecteren wanneer iemand valt of bij agressie (crowd analytics).

No better place to start your innovation

Visit Gimix A.I.

Met behulp van A.I. leggen we de expertise van professionals vast en verbinden die met andere disciplines. Daarmee zijn de mogelijkheden net zo groot als je voorstellingsvermogen!

High Tech Campus 9
5656 AE Eindhoven
Email: info@gimix.ai
Tel: 040 304 1555

Projecten

Bevallingsbewaking

Voor Nemo Healthcare / Maxima Medisch Centrum passen we Deep Learning / Signal Processing toe om gyneacologen te ondersteunen bij het interpreteren van de hartslag van het ongeboren kind in combinatie met de weeënactiviteit van de moeder.

“Door vroegtijdig nood te herkennen bij het ongeboren kind kan A.I. levens redden.”

Maculadegeneratie

In samenwerking met Magnaversum en het Oogheelkundig Medisch Centrum Zaandam passen we Deep Learning / Image Classification toe om ouderdom gerelateerde oogziektes vroegtijdig te herkennen.

Kankeronderzoek

In samenwerking met WSK Medical en het Anthoni van Leeuwenhoek ziekenhuis passen we Deep Learning / Object Recognition toe om longtumoren te herkennen en kenmerken te kwantificeren.

Hoe kunt u starten met A.I.?

Aanpak

Wat is de business case waarbij A.I. kan helpen? Wat is de vraag die A.I. kan helpen beantwoorden? Van belang is te weten dat de methodiek faciliterend is bij het bereiken van uw doelstelling. Middels een datastrategie workshop kunnen we samen met bepalen hoe- en waar A.I. inzetbaar is binnen uw organisatie.

Inzet van A.I. binnen uw organisatie

Implementatie

Zodra bewezen is dat A.I. van toegevoegde waarde is voor uw organisatie, gaan we de gekozen methodiek in uw processen implementeren. Onze algoritmen kunnen worden ingezet als dients in de Cloud of op lokale servers, of als embedded software in specifieke hardware.

© Copyright - Gimix B.V. 2018